Vinaconex Logo
   
Tổ chức - Đoàn thểCông đoàn

 

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

A - Đặc điểm, tình hình:   

- Tên đơn vị: Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

- Trụ sở chính: Trụ sở Tổng công ty CP VINACONEX – 34 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội.

- Quá trình thành lập: Được thành lập từ năm 1988 cùng với thời điểm thành lập Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Đến ngày 14/6/1996 Công đoàn Tổng công ty VINACONEX được kiện toàn thông qua quyết định số 457 QĐ/CĐXD của Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Theo lộ trình cổ phần hóa của Tổng công ty, ngày 5/2/2007 Công đoàn Tổng công ty VINACONEX được đổi tên thành Công đoàn Tổng công ty cổ phần VINACONEX. Kể từ ngày thành lập, Công đoàn Tổng công ty mới chỉ có trên 200 đoàn viên nhưng tính đến 31/12/2009 Công đoàn VINACONEX đã có trên 32.000 đoàn viên tại 80 công đoàn cơ sở trực thuộc.

+ Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức Công đoàn Tổng công ty gồm có:

-          Ban chấp hành Công đoàn, Ban thường vụ Công đoàn

-          Chủ tịch Công đoàn; 02 phó chủ tịch; Ban tổ chức; ủy ban kiểm tra; Ban tài chính; Ban an toàn – chính sách – chất lượng; Ban nữ công, Ban thi đua khen thưởng, Văn phòng Công đoàn.

B - Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng công ty những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức lao động, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước trong CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các đơn vị trực thuộc. Tổ chức chỉ đạo công tác bảo hộ lao động. Hướng dẫn chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua theo theo chuyên đề trong CNVCLĐ cho các đơn vị cơ sở.
 2. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cùng với Ban lãnh đạo Tổng công ty triển khai công tác tuyên truyền giáo dục, khuyến khích động viên, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể CBCNV, đóng góp tích cực vào thành công chung của Tổng công ty.
 3. Tuyên truyền giáo dục, chỉ đạo, phổ biến kịp thời các chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Công đoàn cấp trên tới các công đoàn cơ sở. Đặc biệt tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt nghị quyết 20/NQ – TW của BCH trung ương Đảng (khoá X) về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và chỉ thị số 22 –CT/TW của Ban bí thư TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức tốt công tác giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách và xây dựng đời sống văn hoá trong tất cả các công đoàn cơ sở. Duy trì phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao.
 4. Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong công tác đề xuất các chính sách để thu hút nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhân sự cho các công trình trọng điểm, nhu cầu phát triển nhân sự cho các đơn vị, tạo đủ việc làm, thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Đề xuất với Lãnh đạo Tổng công ty để chỉ đạo các đơn vị đảm bảo thu nhập cho người lao động, trả lương đúng kỳ hạn, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, các chính sách khuyến khích, khen thưởng kịp thời vì vậy trong năm qua hầu như không có vụ khiếu kiện về chế độ, tiền lương của người lao động.
 5. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật Công đoàn và điều lệ Công đoàn Việt Nam qui định.

6.     Tham gia xây dựng, sửa đổi và thường xuyên giám sát, kiểm tra các qui định, qui chế liên quan đến chức năng chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNV lao động. Thường xuyên thực hiện tốt các chế độ chính sách như: tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, bệnh nghề nghiệp. Đảm bảo cho 90% lao động trong toàn Tổng công ty luôn có việc làm, thu nhập và đời sống của cán bộ đoàn viên công đoàn không ngừng được nâng lên.

7.     Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tham gia việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn tay nghề cho CNVCLĐ.

8.     Hưởng ứng và làm tốt công tác xã hội, từ thiện. Phát động toàn thể đoàn viên Công đoàn nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động đóng góp ủng hộ người nghèo, thiên tai lũ lụt.

 1. Thực hiện thường xuyên công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh.

10.      Tham gia đóng góp ý kiến với thường vụ Đảng uỷ và Ban lãnh đạo trong công tác sắp xếp, cơ cấu lại một số doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong công tác ký thoả ước lao động tập thể, tổ chức đại hội CNVC, người lao động và Đại hội Công đoàn. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

11.      Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và thanh tra Tổng công ty để giải quyết khiếu nại của người lao động tại các cơ sở. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cơ sở phải thực hiện nghiêm túc theo các điều khoản đã cam kết trong thoả ước lao động tập thể đã ký.

12.      Công đoàn phối hợp với Ban ATLĐ Tổng công ty tổ chức các đợt kiểm tra ATLĐ, vệ sinh môi trường và đảm bảo điều kiện sống cho người lao động tại các công trường của các đơn vị cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác ATLĐ cho các cán bộ cơ sở.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY:

1. Tình hình chung:

Từ cuối năm 2008 và đầu năm 2009 nền kinh tế Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới. Thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại lớn đến kinh tế và đời sống của đồng bào nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Giá vật tư, nguyên, nhiên vật liệu và giá hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ vẫn ở mức cao. Ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…vẫn đang là mối quan tâm, bức xúc của toàn xã hội. Những tác động trên đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, trong đó bao gồm cả công nhân, viên chức, lao động ngành xây dựng nói chung và VINACONEX nói riêng. Đặc biệt do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế, số lao động trong toàn ngành giảm 33 ngàn người, bằng 13,8% tổng số lao động. Đối với Tổng công ty CP VINACONEX nói riêng, kể từ cuối năm 2008 tới nay nhiều đơn vị trong Tổng công ty rất khó khăn về công việc làm, nhất là các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam. Một số công trình trọng điểm, công trình tiến tới 1000 Thăng Long do Tổng công ty đảm nhiệm thi công cũng vướng mắc về vốn. Thời tiết xấu, công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ, giá cả vật liệu lên xuống bất thường dẫn đến công tác thanh quyết toán thêm phức tạp.

Từ đầu năm 2010 nền kinh tế thế giới nói chung cũng như nền kinh tế Việt Nam đã có các dấu hiệu phục hồi rõ nét. Thị trường xây dựng có điều kiện phát triển, các dự án có đủ vốn để triển khai đã tạo điều kiện rất tốt cho các doanh nghiệp nói chung và các đơn vị trong Tổng công ty nói riêng.Trong các năm 2008 và 2009 nhiều đơn vị trong Tổng công ty bị ảnh hưởng  của tình hình suy thoái kinh tế nói chung nên rất khó khăn về công việc làm, nhất là các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam. Một số dự án bất động sản do các đơn vị làm Chủ đầu tư cũng phải tạm dừng vì thiếu vốn cũng như không có người mua. Nhiều đơn vị đã phải sản xuất cầm chừng và chịu lỗ rất nhiều do giá cả vật tư tăng quá nhanh trong khi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt không được bù giá. Chính vì vậy từ cuối năm 2009 đến nay, việc phục hồi lại nền kinh tế trong nước đã giúp cho các đơn vị dần dần lấy lại được chỗ đứng, khắc phục khó khăn, từng bước vưon lên. Nhiều đơn vị đã từng bước khắc phục hậu quả do tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu, an sinh xã hội được đảm bảo, chính trị xã hội ổn định. Thu nhập bình quân trong toàn Tổng công ty đạt 3,52 triệu đồng/người/tháng.

2. Thành tích đạt được:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây:

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

2007

2008

2009

1

Tổng giá trị sản lượng

Tỷ đồng

11.000

14.500

21.917

2

Doanh thu

7.056

9.900

19.054,7

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

480

660

1.049,45

4

Nộp ngân sách

245

452

834,7

5

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

2,4

3,1

3,52

b. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động và công tác xã hội, từ thiện:

   Trong những năm qua Công đoàn Tổng công ty luôn chú trọng, chăm lo tổ chức tốt đời sống cho người lao động, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở giải quyết đủ việc làm và thanh toán lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động.

Phối hợp với Ban ATLĐ Tổng công ty tổ chức các đợt kiểm tra ATLĐ, vệ sinh môi trường và đảm bảo điều kiện sống cho người lao động tại các công trường của các đơn vị cơ sở, đặc biệt đối với các dự án vùng sâu, vùng xa.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động tại các dự án khó khăn của các đơn vị và chỉ đạo các đơn vị phảI đặc biệt quan tâm tới người lao động tại các dự án này.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, Công đoàn Tổng công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở chú trọng công tác chăm lo đời sống, tổ chức đón Tết cho CBCNV, nhất là đối với những CBCNV phải làm việc trong cả Tết để kịp hoàn thành tiến độ của dự án. Đặc biệt nhân dịp tết Canh Dần 2010, Công đoàn Tổng công ty đã có hỗ trợ 500 suất quà Tết trị giá 500.000 đ/suất cho với các gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Công đoàn Tổng công ty cũng đề nghị và được Công đoàn XDVN hỗ trợ 10 suất quà Tết trị giá 200.000 đ/suất.

Hưởng ứng và làm tốt công tác xã hội, từ thiện. Đầu năm 2009 Công đoàn phối hợp Văn phòng Tổng công ty tổ chức tốt đợt vận động đóng góp Quỹ “ Vì trái tim trẻ thơ”. Bước đầu đã đóng góp ủng hộ được số tiền là 130 triệu đồng. Cũng trong năm 2009, Công đoàn đã phát động đoàn viên Công đoàn trong toàn Tổng công ty đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 và 11...Tính đến tháng 12/2009 tổng số tiền ủng hộ gần 6 tỷ đồng. Hiện nay Công đoàn Tổng công ty đang tiếp tục phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính Phủ về việc hỗ trợ 2 huyện nghèo: Mường Lát và Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong dịp Tết Công đoàn Tổng công ty phối hợp với Chính quyền phát động đợt quyên góp trong toàn Tổng công ty để ủng hộ đồng bào nghèo các Tỉnh, cụ thể: ủng hộ đồng bào Huyện Thường Xuân 100 triệu đồng, đồng bào huyện Mường Lát 100 triệu đồng, đồng bào Tỉnh Hà Giang 180 triệu đồng.

   Kết quả công tác xã hội từ thiện trong 3 năm gần đây:

   Năm 2007:

    + ủng hộ các Quỹ: 2.508.840.000 đ

    + Nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng: 31

   Năm 2008:

    + ủng hộ các Quỹ: 3.790.000.000 đ

    + Nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng: 29

     Trong đó:

- Quỹ ủng hộ bão lụt:   1.1000.000.000 đ

- Quỹ người nghèo:      1. 830.000.000 đ

- Quỹ trẻ em:                   150.000.000 đ

- Khác:                             710.000.000 đ

   Năm 2009:

    + ủng hộ các Quỹ: 6.081.000.000 đ

    + Nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng: 14

     Trong đó:

- Quỹ ủng hộ bão lụt:     940.000.000 đ

- Quỹ người nghèo:     3.670.000.000 đ

- Quỹ trẻ em:                 163.000.000 đ

- Khác:                        1.308.000.000 đ

c. Công tác phát động phong trào, thi đua, khen thưởng:

   Ngoài công tác chăm lo đến đời sống vật chất cho người lao động, Công đoàn Tổng công ty còn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động. Hàng năm  Công đoàn thường phát động và tổ chức phong trào Văn hóa – Văn nghệ – Thể thao nhằm mục đích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng ngày thành lập Tổng công ty (27/9/1988). Hoạt động này thực sự đã trở thành nét văn hóa truyền thống của Tổng công ty, thu hút được sự tham gia nhiệt tình và sôi nổi từ các công đoàn cơ sở. Thông qua hoạt động này, đoàn viên công đoàn các đơn vị cơ sở có dịp được giao lưu, thể hiện tài năng đồng thời là món ăn tinh thần rất có hiệu quả đối với người lao động, góp phần làm tăng năng suất lao động, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của đơn vị. Hàng năm, Công đoàn Tổng công ty còn tổ chức các buổi lễ tuyên dương các cháu là con CBCNV trong toàn Tổng công ty đã có thành tích tốt trong học tập và tu dưỡng đạo đức, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6 và rằm  Trung thu. Đặc biệt Công đoàn Tổng công ty luôn chú trọng, động viên, khuyến khích các cháu là con CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.

   Đối với công tác sản xuất kinh doanh, Công đoàn Tổng công ty thường xuyên phát động các đợt thi đua nhằm hoàn thành các chỉ tiêu: Tiến độ, An toàn, Chất lượng, Hiệu quả mà Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty cũng như các đơn vị đã đề ra. Với các công trình trọng điểm mang tính Quốc gia như: Dự án mở rộng đường Láng – Hòa lạc, Dự án xi măng Cẩm Phả, Dự án nước Sông Đà, Dự án xi măng Yên Bình, Dự án Thủy điện Buôn Kuôp, Dự án Thủy điện Buôn Tua Srah..công tác phát động thi đua được tổ chức thường xuyên theo sát tiến độ thi công. Cuối các đợt thi đua đều có tổng kết, đánh giá và khen thưởng với tổng số tiền thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Điều này đã đóng góp không nhỏ vào thành công chung của các dự án.

 Đồng chung quan điểm với Tổng công ty đối với vai trò quan trọng của khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong thực tế sản xuất, Công đoàn Tổng công ty đã phát động cuộc thi: ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các kỹ sư trẻ nhiệt tình tham gia. Kết quả:

+ 08 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có 5 sáng kiến được hội đồng khoa học Tổng công ty khen thưởng và cấp bằng khoa học sáng tạo.

+ 15 công trình đăng ký chất lượng cao, trong đó 2 công trình được vinh dự chọn gắn biển là công trình tiêu biểu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Xây dựng là: Nhà máy xi măng Cẩm Phả và Nhà máy nước Sông Đà.

   3. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

  Với những cố gắng, cống hiến của Công đoàn Tổng công ty đối với phong trào công nhân viên chức, lao động, Công đoàn Tổng công ty đã được khen thưởng như sau:

  Năm 2007:

Cấp Tổng Liên đoàn LĐVN:

-          01 Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Tổng công ty;

-          05 Bằng khen cho tập thể và 10 bằng khen cá nhân.

( Quyết định số 76/QĐ – TLĐ ngày 11 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 Cấp Công đoàn Xây dựng Việt Nam:

-          5 Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể;

-          12 Bằng khen cho 12 tập thể và 133 Bằng khen cá nhân;

-          5 Bằng chứng nhận “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc” cho  5 tập thể.

-          5 bằng chứng nhận “ Xanh, sạch, đẹp” cho 5 tập thể.

( Quyết định số 33/QĐ – CĐXDVN ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam)

 Cấp Công đoàn Tổng công ty:

-          260 bằng khen cho tập thể và 739 bằng khen cho cá nhân

( Quyết định số 11/QĐ – CĐTCT ngày 15 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty)

 Năm 2008:

Cấp Tổng Liên đoàn LĐVN:

-          01 Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Tổng công ty;

-          05 Bằng khen cho tập thể và 11 bằng khen cá nhân.

( Quyết định số 53/QĐ – TLĐ ngày 07 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 Cấp Công đoàn Xây dựng Việt Nam:

-          6 Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể;

-          15 Bằng khen cho 15 tập thể và 140 Bằng khen cá nhân;

-          5 Bằng chứng nhận “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc” cho  5 tập thể.

( Quyết định số 42/QĐ – CĐXDVN ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam)

 Cấp Công đoàn Tổng công ty:

-          310 bằng khen cho tập thể và 840 bằng khen cho cá nhân

( Quyết định số 11/QĐ – CĐTCT ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty)

Năm 2009:

Cấp Tổng Liên đoàn LĐVN:

-          01 Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Tổng công ty;

-          07 Bằng khen cho tập thể và 15 bằng khen cá nhân.

( Quyết định số 155/QĐ – TLĐ ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 Cấp Công đoàn Xây dựng Việt Nam:

-          6 Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể;

-          10 Bằng khen cho 10 tập thể và 150 Bằng khen cá nhân;

-          8 Bằng chứng nhận “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc” cho  8 tập thể.

-          6 Bằng chứng nhận “Xanh, Sạch, Đẹp” cho  6 tập thể.

( Quyết định số 09/QĐ – CĐXDVN ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam)

 Cấp Công đoàn Tổng công ty:

-          415bằng khen cho tập thể và 1200 bằng khen cho cá nhân

( Quyết định số 23/QĐ – CĐTCT ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty)

  Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khoá III ( 2008 – 2011)

I.              Ban thường vụ:

 1. Đ/c Hoàng Hợp Thương - Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Công đoàn
 2. Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ; Phó Tổng Giám đốc; Phó chủ tịch CĐ
 3. Đ/c Đặng Thanh Huấn – Trưởng ban kiểm soát; Phó chủ tịch CĐ
 4. Đ/c Nguyễn Văn Tích – Phó giám đốc ban phát triển nhân lực

5.                                                                     Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung –Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền;    Trưởng ban nữ công

6.                                                                     Đ/c Trần Đức Cung – Phó Giám đốc; Chủ tịch CĐ Công ty CP VINACONEX 5

7.                                                                     Đ/c Trần Trọng Diên – Phó giám đốc; Chủ tịch CĐ Công ty CP BT&XD Xuân Mai

II.             Ban thường vụ:

 

 1. Đ/c Đỗ Thanh Hồi – Chánh văn phòng Đảng uỷ TCT
 2. Đ/c Trần Đăng Lợi – Giám đốc Ban giám sát KTTC
 3. Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng ban tài chính CĐ TCT
 4. Đ/c Lê Đình Lợi – Chánh văn phòng CĐ TCT
 5. Đ/c Dương Công BáI – Chủ tịch CĐ Công ty TNHH LDQT Vinata
 6. Đ/c Nguyễn Quang Cải – Chủ tịch CĐ Công ty CP xi măng Cẩm Phả
 7. Đ/c Nguyễn Văn Cương – Chủ tịch CĐ Công ty CP xi măng Yên Bình
 8. Đ/c Hồ Công Tâm – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vimeco
 9. Đ/c Phạm Quốc Mạnh – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vinaconex 1
 10. Đ/c Đinh Tiến Nhượng – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vinaconex 3
 11. Đ/c Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vinaconex 6
 12. Đ/c Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vinaconex 7
 13. Đ/c Phùng Văn Toàn – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vicostone
 14. Đ/c Nguyễn Hùng Vỹ – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vinaconex Sài Gòn
 15. Đ/c Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch CĐ Ban ĐHDA thuỷ điện Cửa Đạt
 16. Đ/c Phạm Thành Nhâm – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vinaconex 12
 17. Đ/c Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vinaconsult
 18. Đ/c Nguyễn Hải Đăng – Chủ tịch CĐ Công ty CP NEDI II
 19. Đ/c Nguyễn Thị Đức Hạnh – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vinasinco
 20. Đ/c Bùi Phước Hùng – Phó Chủ tịch CĐ Công ty CP Vinaconex 25

 

III.            Danh sách các đ/c xin rút khỏi Ban chấp hành do chuyển công tác

 1. Đ/c Phùng Văn Toàn
 2. Đ/c Nguyễn Hùng Vỹ
 3. Đ/c Bùi Phước Hùng

 

IV.           Danh sách các đ/c được bầu bổ sung

 1. Đ/c Nguyễn Công Tam – Trưởng ban dân vận Đảng uỷ TCT
 2. Đ/c Lương Xuân Mẫn – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vicostone
 3. Đ/c Nguyễn Xuân Nhàn – Chủ tịch CĐ Công ty CP Vinaconex 25

 

 

Đại hội cổ đông bất thường 2019
 
Tổng số truy cập: 90283323
Hôm nay: 20403
Trực tuyến: ...
tỉ lệ kèo bóng đá hôm nay - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.